How to การเลือกบริษัทรับฝากขายบ้านไม่ให้โดนโกง

บริษัท รับ ฝาก ขาย บ้าน

ทางเลือกหนึ่งของการฝากขายบ้าน

ทางเลือกใหม่ของคนที่ต้องการจะขายบ้าน และคนที่ไม่มีเวลา หรือไม่ชำนาญในการขายบ้าน ก็สามารถฝากขายบ้านให้กับบริษัทรับฝากขายบ้านได้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมาก ๆ เลยแต่แน่นอนว่าในปัจจุบันได้มีบริษัทรับฝากขายบ้านเต็มไปหมด จนอาจทำให้เรานั้นได้เจอกับทั้งบริษัทรับฝากขายบ้านที่ดี หรือบริษัทรับฝากขายบ้านที่ไม่ดี อยากจะโกงเราหรือว่าทำให้เรานั้นโดนหลอก

วันนี้ทางเรานั้นเลยจะมาบอกถึงข้อควรระวังบริษัทรับฝากขายบ้าน ก่อนที่จะตัดสินใจฝากขายบ้านให้กับบริษัทไหนก็ควรดูสิ่งเหล่านี้ก่อน เป็นข้อควรระวังต่าง ๆ ในการเลือกพิจารณา ว่าเรานั้นจะเลือกบริษัทรับฝากขายบ้านที่ไหนดี

ข้อควรระวังบริษัทรับฝากขายบ้าน

1 นายหน้ามีใบอนุญาตหรือไม่

ควรเลือกนายหน้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งมีการสอบวัดความรู้ทางด้านการเป็นตัวแทนและสอบวัดจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจะความน่าเชื่อถือและสามารถไว้ใจได้

2 นายหน้าเขียนสัญญาไม่ชัดเจน

นายหน้าควรระบุเนื้อหาในสัญญาให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเซ็นสัญญา ทุกรูปแบบ ทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียด

3 นายหน้าขอเก็บค่าใช้จ่ายจิปาถะ

เมื่อเจ้าของบ้านเลือกใช้บริการฝากขายบ้านกับนายหน้าแล้วค่าใช้จ่ายจิปาถะต่าง ๆ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของฝั่งนายหน้าโดยไม่เรียกเก็บเพิ่มในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นค่าสื่อโฆษณา ค่าป้าย ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ หรือค่าเสียเวลา ฯลฯ

4 นายหน้าขายขอโฉนดบ้านตัวจริง

เจ้าของบ้านไม่ควรมอบโฉนดบ้านตัวจริงให้กับนายหน้า เพราะอาจถูกโกงได้ ยกเว้นกรณีแต่งตั้งให้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์แทน สามารถทำใบมอบอำนาจเพื่อให้นายหน้าแนบไปกับโฉนดกรรมสิทธิ์ โดยกำหนดขอบเขตการทำงาน วันดำเนินงาน วิธีรับเงินจากผู้ซื้อ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการโอนให้ชัดเจน พร้อมขอสำเนาบัตรประชาชนนายหน้าที่ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

5 นายหน้าที่รับประกันว่าจะขายได้ราคาดี และการันตีเวลาในการขาย

ตามมาตรฐานการทำงานของนายหน้าที่ดี ไม่ควรรับประกันราคาหรือการันตีช่วงเวลาในการปิดการขายซึ่งผิดหลักมาตรฐานการทำงานและจรรยาบรรณ เพราะการขายบ้านให้ได้ในราคาและเวลาที่ต้องการไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นายหน้าที่ดีจึงไม่ควรรับประกัน

หาบริษัทรับฝากขายบ้านที่มีความน่าเชื่อถือได้

บริษัทรับฝากขายบ้านนั้นมีทั้งบริษัทที่ดีและมีทั้งบริษัทที่ไม่ดี การที่เราตรวจสอบและระมัดระวังก่อน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เรานั้นไม่ถูกหลอก และไม่เป็นการเสียเวลาไปเปล่า ๆ แทนที่เราจะได้ฝากขายบ้านแบบจริง ๆ และนำเวลาไปทำอย่างอื่น กลับกลายเป็นต้องแก้ปัญหาที่ใหญ่โตเพราะเลือกบริษัทรับฝากขายบ้านที่ผิด

จริงอยู่ที่การฝากขายบ้านกับนายหน้าช่วยให้เจ้าของบ้านมีเวลาและมีอิสระมากขึ้น แต่ก็ต้องระวังในการเลือกนายหน้าด้วยเช่นกัน แต่หากว่าเรานั้นได้มีความระมัดระวังก่อนที่จะเลือกฝากขายบ้านให้กับบริษัทไหน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ลงได้ และจะได้ไม่เสียเวลาไปแบบเปล่าประโยชน์ เราควรจะเลือกบริษัทรับฝากขายบ้านที่มีความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจได้ และหลีกเลี่ยงบริษัทรับฝากขายบ้านที่ดูมีความน่าสงสัย หรือข้อควรระวังตามในข้างต้น